Pietarinen, J. (2003) ”Voidaanko moraali johtaa biologiasta?”, Tieteessä tapahtuu, 21(8). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/57242 (Viitattu: 11heinäkuuta2020).