Tossavainen, T. ja Sorvali, T. (2003) ”Matematiikka, koulumatematiikka ja didaktinen matematiikka”, Tieteessä tapahtuu, 21(8). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/57245 (Viitattu: 3elokuuta2021).