Rydman, J. (2003) ”Lyhyesti”, Tieteessä tapahtuu, 21(8). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/57256 (Viitattu: 3elokuuta2021).