Koukkunen, K. (2003) ”Ksenoglossofiliaako? 120 vuotta sivistyssanakirjoja”, Tieteessä tapahtuu, 21(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/57287 (Viitattu: 2joulukuuta2021).