Rydman, J. (2003) ”Lyhyesti”, Tieteessä tapahtuu, 21(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/57305 (Viitattu: 9heinäkuuta2020).