Portin, P. (2003) ”Geenit ja kielet”, Tieteessä tapahtuu, 21(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/57307 (Viitattu: 7joulukuuta2021).