Carpelan, C. (2003) ”Eurooppalaisten juurilla”, Tieteessä tapahtuu, 21(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/57308 (Viitattu: 9joulukuuta2021).