Kamppinen, M. (2003) ”Kadonnutta laatuaikaa etsimässä – eli katsaus etnokronografiaan, osa 2”, Tieteessä tapahtuu, 21(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/57311 (Viitattu: 7joulukuuta2021).