Rydman, J. (2002) ”Lyhyesti”, Tieteessä tapahtuu, 20(1). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/57490 (Viitattu: 30marraskuuta2021).