Gothóni, R. (2002) ”’Oikeaan osuminen’ hermeneuttisen totuuden laatutakeena”, Tieteessä tapahtuu, 20(2). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/57502 (Viitattu: 7elokuuta2020).