Aarnio, A. (2002) ”Pätevä katsaus oikeusfilosofiasta - vai oikeusteoriasta?”, Tieteessä tapahtuu, 20(2). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/57509 (Viitattu: 15heinäkuuta2020).