Summala, H. (2002) ”Liikenneturvallisuustavoite ja kohtaamisonnettomuudet”, Tieteessä tapahtuu, 20(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/57899 (Viitattu: 29marraskuuta2021).