Lehtinen, I. (2002) ”Siperia opettaa – kansoja tutkimassa, kokoelmia kartuttamassa”, Tieteessä tapahtuu, 20(6). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/57919 (Viitattu: 3heinäkuuta2020).