Rydman, J. (2001) ”Lyhyesti”, Tieteessä tapahtuu, 19(2). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/57939 (Viitattu: 10huhtikuuta2020).