Lehti, R. (2001) ”Elefantin kuvailemisen vaikeus”, Tieteessä tapahtuu, 19(2). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/57941 (Viitattu: 2heinäkuuta2020).