Solantie, R. (2001) ”Suomen ilmaston erityispiirteitä”, Tieteessä tapahtuu, 19(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/57983 (Viitattu: 15syyskuuta2019).