Mazzarella, M. (2001) ”Vad förmår skönlitteraturen ge medicinare?”, Tieteessä tapahtuu, 19(4). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/57995 (Viitattu: 23tammikuuta2022).