Pihlström, S. (2001) ”Fyysikon uskonnollisuus, uskontotieteilijän uskonnottomuus”, Tieteessä tapahtuu, 19(4). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58000 (Viitattu: 11huhtikuuta2021).