von Wright, G. H. (2001) ”"Vanhan" Suomen Akatemian kohtalo”, Tieteessä tapahtuu, 19(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58054 (Viitattu: 19syyskuuta2020).