Karttunen, H. (2001) ”Olemassaolomme perusluvut”, Tieteessä tapahtuu, 19(6). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58086 (Viitattu: 5heinäkuuta2020).