Taipale, K. (2001) ”Ympäristö ja geofysiikka”, Tieteessä tapahtuu, 19(6). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58087 (Viitattu: 14heinäkuuta2020).