Häkkinen, K. (2001) ”Kaitaa polkua inhimillisen ajattelun lähteille”, Tieteessä tapahtuu, 19(7). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58114 (Viitattu: 9heinäkuuta2020).