Honko, L. (2001) ”Kulttuurin pinta ja pohja”, Tieteessä tapahtuu, 19(8). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58121 (Viitattu: 11heinäkuuta2020).