Huumo, K. (2001) ”Tieteen retoriikkaa ja "reippaita ylisanoja"”, Tieteessä tapahtuu, 19(8). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58124 (Viitattu: 8heinäkuuta2020).