Rydman, J. (2001) ”Lyhyesti”, Tieteessä tapahtuu, 19(8). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58125 (Viitattu: 23syyskuuta2020).