Piilahti, K.-M. (2001) ”Kansakunnan kaapin päällä”, Tieteessä tapahtuu, 19(8). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58128 (Viitattu: 30marraskuuta2021).