Rydman, J. (2001) ”Tieteenhistorian solistista kamarimusiikkia”, Tieteessä tapahtuu, 19(8). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58129 (Viitattu: 9heinäkuuta2020).