Pihlström, S. (2002) ”Etiikasta ja elämän erehdyksistä”, Tieteessä tapahtuu, 20(6). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58134 (Viitattu: 3heinäkuuta2022).