Sulkunen, P. (2002) ”Yhteiskunnan luontosuhteen kriisiytyminen modernissa yhteiskuntateoriassa”, Tieteessä tapahtuu, 20(7). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58141 (Viitattu: 12heinäkuuta2020).