Lagerspetz, K. (2002) ”Mieli ja ruumis: erikseen vai aina yhdessä?”, Tieteessä tapahtuu, 20(7). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58160 (Viitattu: 10heinäkuuta2020).