Manninen, J. (2002) ”Positivismin kriitikosta positivistiksi”, Tieteessä tapahtuu, 20(8). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58168 (Viitattu: 30marraskuuta2021).