Arjava, A. (2002) ”Humanistin elämänasenne ja maailman muutos”, Tieteessä tapahtuu, 20(8). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58169 (Viitattu: 12elokuuta2020).