Pyysiäinen, I. (2002) ”Hiiriä ja ihmisiä – vielä tietokoneiden uskonnollisuudesta”, Tieteessä tapahtuu, 20(8). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58172 (Viitattu: 29marraskuuta2021).