Enqvist, K. (2002) ”Tieteen etiikkaa ja faustista fysiikkaa viihdyttävästi – mutta tieteenhistoriassa ollaan heikoilla jäillä”, Tieteessä tapahtuu, 20(8). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58174 (Viitattu: 28marraskuuta2021).