Kamppinen, M. (2002) ”Meemit, aika ja ikuisuus – näkökulmia uskontojen ajalliseen sitkeyteen”, Tieteessä tapahtuu, 20(8). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58175 (Viitattu: 1joulukuuta2021).