Frösén, J. (2000) ”Obodianoksen testamentin tarina”, Tieteessä tapahtuu, 18(1). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58186 (Viitattu: 7heinäkuuta2020).