Kääriäinen, L. (2000) ”Geenitekniikan tarina”, Tieteessä tapahtuu, 18(1). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58194 (Viitattu: 28toukokuuta2020).