Lehti, R. (2000) ”Matematiikan ja sen opetuksen asema kulttuurissamme”, Tieteessä tapahtuu, 18(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58204 (Viitattu: 29marraskuuta2021).