Setälä, P. (2000) Oliko naisilla renessanssia renessanssin aikana?, Tieteessä tapahtuu, 18(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58237 (Viitattu: 20kesäkuuta2019).