Setälä, P. (2000) ”Oliko naisilla renessanssia renessanssin aikana?”, Tieteessä tapahtuu, 18(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58237 (Viitattu: 5kesäkuuta2020).