Raatikainen, P. (2000) ”Onko ihmisestä riippumatonta todellisuutta olemassa?”, Tieteessä tapahtuu, 18(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58241 (Viitattu: 9joulukuuta2019).