Saloniemi, A. (2000) ”Mistä syntyy gradu?”, Tieteessä tapahtuu, 18(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58250 (Viitattu: 2heinäkuuta2020).