Enqvist, K. (2000) ”Steven Weinberg: Terveen järjen ja valistuksen terävä saarnamies”, Tieteessä tapahtuu, 18(6). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58265 (Viitattu: 21helmikuuta2020).