Lipponen, P. (1999) ”Perustutkimuksen edellytyksistä huolehdittava”, Tieteessä tapahtuu, 17(1). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58299 (Viitattu: 30marraskuuta2021).