Wahlström, E. (1999) ”Tiedotusvälineiden suhde tieteeseen”, Tieteessä tapahtuu, 17(1). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58301 (Viitattu: 30marraskuuta2021).