Kemiläinen, A. (1999) ”Nationalismi ja ’universaalinen nationalismi’ eli lähetystehtävä-ajatus muutostekijänä historiassa”, Tieteessä tapahtuu, 17(2). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58311 (Viitattu: 7joulukuuta2021).