Ahonen, S. (1999) ”Historiallinen identiteetti tutkimuskohteena”, Tieteessä tapahtuu, 17(2). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58316 (Viitattu: 30marraskuuta2021).