Rydman, J. (1999) ”Lyhyesti”, Tieteessä tapahtuu, 17(2). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58318 (Viitattu: 17tammikuuta2022).