Karttunn, K. (1999) ”Maailman kielet”, Tieteessä tapahtuu, 17(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58337 (Viitattu: 8joulukuuta2021).