Sappinen, J. (1999) ”Peliteoria ja liikennetavat”, Tieteessä tapahtuu, 17(4). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58348 (Viitattu: 3elokuuta2020).