Keinonen, J. (1999) ”Fysiikan jättitapahtuma Yhdysvalloissa”, Tieteessä tapahtuu, 17(4). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58363 (Viitattu: 2heinäkuuta2020).